Партнерська угода

Інтернет-магазин «Oldcom.com.ua», іменоване надалі «Магазин», пропонує на наведених нижче умовах укласти цю Угоду (далі «Угода») з особою, яка належним чином зареєструвалися відповідно до умов цієї Угоди, що має назву надалі « Партнер ». Угода набуває чинності з моменту вираження Партнером згоди з його умовами шляхом реєстрації на сайті партнерської програми Компанії.

Магазин здійснює продаж взуття на території України (далі «Інтернет-магазин») розташованими на сайті і інших сайтах, керованими Компанією.

1. Предмет Угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є надання Партнером послуг по залученню користувачів в Інтернет-Магазин.

1.2. Всі авторські права на Інтернет-Магазин захищені авторським правом, а також положеннями цієї Угоди.

2. Права і обов'язки сторін

2.1 Сайт Партнера повинен бути українською або російською мовою, не повинен містити інформацію, яка суперечить законам України або незаконні матеріали, що порушують авторські та суміжні права, права на товарні знаки, патентні права та інші права інтелектуальної власності.
Заборонено участь в партнерській програмі сайтам, які прямо або побічно пов'язані з тематикою сексу, еротики, порнографії.
Власник сайту несе всю відповідальність за порушення авторських та суміжних прав на своєму сайті.

2.2. Партнер здійснює залучення користувачів в Інтернет-Магазин будь-яким не забороненим чинним законодавством і правилами партнерської програми способом. При цьому Користувачі Партнера, що залучаються в Інтернет-Магазин, повинні відповідати вимогам, що пред'являються до якості Користувачам для реєстрації в Інтернет-Магазині. Партнер зобов'язується не здійснювати залучення користувачів забороненими способами.

2.3. Партнер зобов'язується не здійснювати масову розсилку електронних повідомлень рекламного характеру по електронній пошті, СМС, ММС або іншим шляхом без згоди одержувачів, зобов'язується не використовувати спливаючі вікна, які довільно відкриваються при застосуванні Користувачем доменного імені Партнера.

2.4.Партнер зобов'язується надати достовірні дані про себе в реєстраційній анкеті. При необхідності, за запитом Компанії, Партнер зобов'язується надати більш повну інформацію про себе: для Партнера - юридичної особи або індивідуального підприємця: повне найменування, ІПН, поштову адресу і телефон; для Партнера - фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, поштову адресу і телефон.

2.5. Магазин зобов'язується проводити оплату послуг Партнера відповідно до положень цієї Угоди та правилам партнерської програми.

2.6. Магазин залишає за собою право змінювати умови цієї Угоди з попереднім повідомленням, розміщеним у вигляді повідомлення в інформаційній системі, за 1 місяць до внесення відповідних змін.

2.7. Магазин має право призупинити дію цієї Угоди (не виробляти оплату послуг Партнера) у разі порушення Партнером пп. 2.1.-2.4. цієї Угоди, попередньо повідомивши про це Партнера, а також в разі пред'явлення до Компанії претензій з приводу порушень, пов'язаних з інтернет-ресурсом Партнера. При пред'явленні до Компанії вищевказаних претензій, Магазин перенаправляє претензію Партнеру з проханням вирішити конфліктну ситуацію. У разі, якщо протягом 10 (десяти) днів суперечки не будуть врегульовані, то Магазин розриває цю Угоду в односторонньому порядку. Поновлення дії цієї Угоди або його негайне одностороннє розірвання здійснюється відповідно до цього пункту на розсуд Компанії.

2.8. Магазин має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду. У разі розірвання Угоди, Магазин оплачує послуги Партнера за період до дати розірвання Угоди включно.

3. Порядок оплати

3.1. За послуги, що надаються Партнером відповідно до цієї Угоди, Магазин виплачує Партнеру винагороду в розмірі 5% (п'яти відсотків) від вартості товару, сплаченого користувачем, залучених в Інтернет-Магазин через інтернет-ресурс Партнера.

3.2. Оплата за цією Угодою здійснюється протягом 7 (семи) днів з моменту запиту виплати партнером.

3.3. Всі розрахунки щодо Угоди здійснюються за допомогою: Приват24, PayPal, Банківський переказ

4. Відповідальність сторін

4.1. Магазин не несе відповідальності за зміст інтернет-ресурсу Партнера, а також за порушення Партнером чинного законодавства України.

4.2. У разі порушення пп. 2.1 - 2.3 цієї Угоди Партнер відшкодовує Компанії збитки, завдані Компанії розміщенням неправомірної інформації.

5. Заключні положення

5.1. Ця Угода діє до тих пір, поки її не буде розірвано.

5.2. У разі призупинення дії цієї Угоди або розірвання Угоди з ініціативи Компанії повідомлення Партнера про призупинення (розірвання) Угоди проводиться за допомогою електронної пошти Партнера, зареєстрованої в системі. Такий спосіб повідомлення сторони визнають належним.

5.3. Конфіденційна інформація, надана однією зі сторін, повинна бути використана іншою стороною виключно для цілей виконання Угоди і може бути розголошена третім особам.

Loading...